Biblestudies by C.R.Stam

 

Deze korte Bijbelstudies of overdenkingen zijn van pastor C.R.Stam in het Engels. 

Hij was de oprichter van de Berean Bible Society wat begon in Chigago. Mede door hem is Gods Genade Evangelie weer in de gehele wereld bekend gemaakt. Heb hem gelukkig nog ontmoet in Chigago. Dat was in 1987. Hij woonde boven de Berean Bible Society die toen nog gehuisvest was in Chigago. Pastor C.R. Stam was een heel fijne broeder in de Heere Jezus Christus. Ik kon ook merken in die ontmoeting met hem dat hij van origine Nederlander was namelijk omdat zijn vader uit Nederland kwam. De ontmoeting was heel erg fijn en kort maar het maakte op mij een grote indruk in die tijd. Later hebben we nog dikmaals contact met elkaar gehad door middel van brieven.  Voor ons huwelijk gaf hij ons nog een mooi bord wat ik altijd heb bewaard. 

 Voor meer Bijbelstudies van pastor  C.R.Stam of boeken zie Berean Bible Society onder Links!